1194771363932103

Artikler av Roger Woolger Ph.d

Hvis du har interesse av noen av disse artiklene, kan du sende meg en mail og  jeg sender den til deg. 
- Beyond death article
- Death transition spirit realms
- How is it possible to remember past lives 
- Presence of other worlds