1194771363932103

ForfedreHealing og 
Spirit Attachment  

Gjennom å oppdage en dyp kontakt med dine forfedre kan du få innsikt og forståelse som kan føre til dyp healing. 

Hvordan? 
Skypetimer,  en til en og meditasjoner 
Jeg tilbyr varierte teknikker for å identifisere dine forfedres påvirkning eller åndevesener slik at deres historier kan bli hørt og forløst. Negativ påvirkning som er blitt videreført gjennom generasjonene kan få healing. 

" Discovering the webs of energy that flow through you life is an important part of any inner journey of self-healing" 

Lurer du på noe? 
Traumatiske hendelser fra tidligere generasjoner kan fortsatt ha en negativ effekt på livet ditt. Selv hendelser som skjedde med mennesker i din familie som du aldri har møtt. Moderne psykologi begynner nå å se på dette. 

Når vi dør og forlater jorden, vil vår ånd (sjel, energi) forlate den fysiske kroppen og eksistere videre i en vibrasjonsmessig tilstand av lys som er åndeverden. 
Generelt har vi i samfunnet tapt mange av de gamle måtene som kan hjelpe de døende å forlate det jordiske livet på en harmonisk måte. Gjennom en brå død, hendelser der den døde tar med seg sterke følelser og tanker inn i døden kan forårsake nye utfordringer.  Mange ånder er jordbundne, blir værende hos familien eller repeterer uferdige hendelser fra deres tidligere liv på et vibrasjonsmessig plan. 

Hvem er dine forfedre?
Først og fremst er det medlemmer av din direkte familielinje som går tilbake mange generasjoner. Begrepet omfatter også mennesker som du ikke er i biologisk familie med, men som var en del av familien som f.eks barnepiker, tjenere, steforeldre, stesøsken, adopterte og slaver. Bredere forstått er våre forfedre også de nasjonene vi og våre familier er født inn, religionene og samfunnsnormene. 

Der familier som har opplevd sterke traumatiske hendelser, som feks. Nazi-Tyskland,  vil hendelsen påvirke hele familiesystemet. 

Som en del av disse forfedrene og hele familiesystemet, er du en del av et bevissthetsfelt som kan påvirke deg positivt og negativt. Ofte mer enn du aner. Bevissthetsfeltet er mye større og sterkere enn de fleste er klar over. Gjennom å gå på oppdagelsesreise i dette feltet, kan du hente ut informasjon om hva som påvirker deg. 

Tibetan book of the Dead 
En av de mest innsiktsfulle filosofier som handler om overgangen mellom det jordiske liv og åndeverden. Denne forklarer et utall av vibrasjonsmessige tilstander en sjel må reise gjennom for endelig å bli opplyst og fri fra jordiske bekymringer. Fra boken kan vi se at ikke alle vil ha en klar og enkel reise gjennom de ulike tilstandene etter livet. Hvis vi dør mens vi er sterkt knyttet til uferdige hendelser fra våre liv, kan tanker og følelser knyttet til hendelsen henge rundt oss på jorden. Ånden/vibrasjonene kan henge rundt familien, venner eller rundt huset der de bodde. Ånden kan enten være veldig oppmerksom på at den er død og forsøke å kommunisere med de gjenlevende, eller sitte fast i en vibrasjonsmessig tilstand, gå rundt i sitt tidligere hus, repetere mønstre, gå på arbeidet, spasere rundt i hagen. Noen repeterer følelser som trauma, tap, avvisning, sinne etc. 

Healing med Forfedre 
Alt starter med familien. Når vi begynner å kultivere respekt og forståelse for tidligere hendelser kan healingen starte. Når vi er tilstede med historien og tar inn våre forfedres skjebner og hvordan disse har påvirket familiesystemet kan vi bli helere som mennesker. Istedenfor å avskjære oss fra røttene våre, kan vi gjennom forfedre hente styrke og takknemlighet for den gaven som er gitt videre til oss, selve livet. For gjennom dem, deres suksesser og traumer, våre foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, tippoldeforeldre, natur og jord vi har kommet til jorden. Vi kommer fra alle de. Healing og styrke er tilgjengelig for oss når vi ærer det som har vært før oss. La det berøre oss, og la lys fylle oss når vi står ved alt vi er med hele vår bevissthet. 

PÅVIRKNING KAN MANIFISTERE SEG PÅ MANGE MÅTER, SOM F.EKS; 

Frykt for å snakke i forsamlinger ydmykelse i offentlighet 
Vanskelig å finne klienter               brent som heks og bedratt noen nær 
Føler seg ikke akseptert                   forfeder drept av samfunnet  
Selvfølelse utfordinger                      spirit attachment som var slave og ble slått ihjel                         
Krigsopplevleser                      energivibrasjoner fra den døde som er sammen med personen som trenger å bli hørt  
Livsutfordringer                                     
Finansielle utfordringer            
Utfordringer i relasjoner     
Spiseutfordringer                     
Hindringer i livet