1194771363932103

Indre Barn Healing

De vonde følelsene du hører fra dypet av ditt hjerte, kommer fra det sårede barnet i deg. I mange mennesker er det et såret barn. Vi kan ha hatt vanskelige opplevelser som barn eller som voksen. For å beskytte oss selv mot å oppleve de vonde følelsene, forsøker vi å glemme.  Problemet med å dette er at de vonde følelsene vil fortsette å forfølge deg inntil du begynner å ta vare på det indre barnet.

Jeg praktiserer en metode som finner barnet slik at det blir trygt for deg å opprette en indre dialog med barnet inne i deg. Det indre barnet kan sitte igjen der hendelsen skjedde, og ha udekkede behov.  Det er viktig å finne barnet og bli kjent. Det gjør vi gjennom kjærlig samtale og omsorg for barnet. Du vil lære og forstå grunnene til at barnet fortsatt sitter igjen i en hendelse. Du vil oppleve og erfare at du får en kontakt med barnet på en måte som er riktig for deg. Det er viktig for at du skal kunne hjelpe deg selv videre.

Vi tar utgangspunkt i en følelse, en opplevelse eller en fornemmelse som kan sitte i kroppen. Jeg veileder deg inn i hendelsen slik at den blir belyst og du får anledning til å prate, føle og fysisk gjøre det du ikke fikk gjort den gangen.
 
Når du har etablert en kontakt med ditt indre barn, vil du for all fremtid ha et verktøy til å hjelpe deg selv. For noen kan det virke merkelig å ha en dialog med det indre barnet, eller den indre stemmen. Men teknikken er god selvhjelp når du sendere står i ubehagelige eller vanskelige situasjoner. Du vil da raskere bli oppmerksom på ditt indre barn, opprette en dialog og finne ut av hva du trenger for å gi deg selv nødvendig omsorg og støtte.

Min erfaring er at opprettelsen av kontakten mellom barnet og den voksne delen av deg, danner et godt fundament for å egen hjelp og videre arbeid.

Indre barn healing er et tema jeg er opptatt av og brenner for. Jeg har hjulpet mange mennesker med å finne barnet i seg. Hvis du kjenner at dette kan være noe for deg, er du velkommen til å ta kontakt. 

Kontakt meg eller bestill en konsultasjon