1194771363932103

Indre Barn Healing

De vonde følelsene du hører fra dypet av ditt hjerte, kommer fra det sårede barnet. I alle mennesker er det et lite, såret barn. Vi har alle hatt vanskelige opplevelser som barn eller som voksen og mange av oss har opplevd traumer. For å beskytte oss selv mot fremtidig sår, forsøker vi ofte å glemme de vonde opplevelsene. Nesten alle mennesker har godt av indre barn healing.

Hva skjer på en time? 
Jeg praktiserer en unik praktisk metode som finner barnet og forstår grunnene til at det forsvant og re-integrer barnet. 

Vi tar utgangspunkt i en følelse, en opplevelse eller en fornemmelse som kan sitte i kroppen. Jeg veileder deg dypere inn i hendelsen slik at den blir belyst og du får anledning til å prate, føle og fysisk gjøre det du ikke fikk gjort den gangen, men som ble frosset fast i tanker, følelser og kropp. Det er den fastfrosne energien som trenger å bli oppløst. Etterpå kan du føle en dyp indre ro.

Første gang bruker vi to timer. De neste gangene en time hvis du trenger flere timer. Det er individuelt hvor mange timer du trenger. Lurer du på noe? 
LÆR MER HER: 
Hvis du ikke løser opp i de vonde hendelsene som også sitter i kroppen, vil du oppleve de på nytt hver gang du er i kontakt med opplevelsene. Det er vanlig å  trykker følelsene og minnene dypt ned i underbevisstheten. Kanskje du aldri har våget å se på barnet, eller kanskje du har møtt ditt indre barn men fortsatt har hendelser og følelser som trenger å bearbeides. Disse hendelsene er årsaken til at deler av deg energetisk "splitter" av.  Du kan forlate kroppen eller deler av deg kan gjemme seg i kroppen eller sitte fast der hendelsen fant sted.  Selv om det virker som om du beveger deg fremover i livet, kan du føle deg blokkert eller at deler av livsenergien er tapt.  Vi kan "splitte" av både positive og negative hendelser. Hvis du har en sterk positiv opplevelse, så kan du oppleve en del av deg splitter av for å fortsette å nyte den gode opplevelsen. Energetisk kan du ha en del av deg som fortsatt er på ferie. Det kan oppleves som om du ikke føler at du er helt tilstede. 

Selv om du kanskje har ignorert barnet, betyr det ikke at det ikke er der. Det sårede barnet er alltid der og forsøker å få din oppmerksomhet. Det hjelper ikke å overse barnet, det trenger din oppmerksomhet og hjelp. Barnet ber om å bli lyttet til, få oppmerksomhet og motta kjærlighet. De smertefulle blokkeringene i deg  kan føles overveldene. Det er vanlig å fortrenge smerten, og finne andre måter å erstatte den med; tv, alkohol, shopping, sex, arbeid eller andre former. 

Det indre barnet er en realitet inne i oss selv selv om det blir ignorert. Barnet er i hver celle i kroppen og bevisstheten. Vi trenger bare å få hjelp til å se innover, lytte til kroppen og bevisstheten. Da kan vi få et dypt møte med barnet og lære hva barnet trenger. 

Når vi blir bevisst at vi har et såret barn i oss, kan vi føle dyp medfølelse for det barnet og vi kan begynne å bli oppmerksom på det. Denne oppmerksomheten vil generere en god livsenergi. Det er nyttig å praktisere daglig kontakt med barnet, være varsom, lyttende, aksepterende og handlende på barnets vegne. Med denne oppmerksomheten av å ha dette barnet kan du få i retur en voksende visdom om deg selv. Denne energien vil lege og heale det sårede barnet. Du vil kjenne mer livsglede og kreativitet. 


Hva du selv kan gjøre: 
Noen ganger krever det indre barnet all vår oppmerksomhet. Hvis du er oppmerksom vil du kunne høre hennes eller hans stemme som roper om hjelp. Akkurat da skal du bruke tid på å omfavne barnet. Du kan snakke til barnet med en omsorgsfull og kjærlig tone og feks. si: "I fortiden lot jeg deg være alene, det er jeg veldig lei meg for, men nå som jeg har funnet deg, vil jeg ta godt vare på deg. Jeg vil lytte til deg og gi deg oppmerksomhet og kjærlighet" Hvis nødvendig kan du gråte sammen med barnet. Tillat deg å gråte. Uansett når du gjør dette kan du sitte med barnet og bare være, du kan si til deg selv; " Jeg tar godt vare på mitt indre sårede barn". Noen ganger må du prate med barnet flere ganger om dagen. Bare da kan healing skje. Gjør det klart at du aldri forlater barnet. Barnet har vært alene altfor lenge. Det er derfor det er nødvendig at du starter å praktisere akkurat nå. 

Når du praktiserer i uker og måneder kan du kanskje oppleve at det sårede barnet kan representere flere generasjoner. Kanskje din egen mor har vært såret? 
Eller din far? Kanskje dine foreldre selv ikke hadde mulighet til å ta vare på sitt eget indre barn. Såret kan ha bestått i generasjoner, og er blitt overført oss. 
Din praksis kan gjøre slutt på denne syklusen. Når du healer ditt sårede indre barn, hjelper du samtidig å lette hva enn som påførte deg smerten. Når du praktiserer en energi av mildhet, forståelse og medfølelse for ditt sårede barn, vil du ikke lide. Du kan også få et bedre forhold til familie, venner og andre. 
Når du  healer deg  selv, blir ditt forhold til andre mennesker bedre. 

Menneskene rundt deg, familie og venner kan også ha et såret barn. Når du har hjulpet deg selv, kan du også hjelpe de. Når du  healer deg  selv, blir ditt forhold til andre mennesker bedre. Da blir det mer fred og kjærlighet i deg. 

Så ta vare på deg selv, gi deg selv anledning til å heale.